ELE verksamhet

Vår verksamhet

ELE har en djup förankring i Hälsingland och bedriver verksamhet med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 

Verksamheten, som utgår från förvaltning av arvet från Ewald Larsson, drivs genom ett långsiktigt och hållbart skogsbruk, förädling av trävaror samt produktion av emballage, pallar och andra skyddsmaterial.

ELE:s moderna produktionsanläggningar och personalens höga kompetens möjliggör att virket från våra skogar kan förädlas till sågade trävaror som används i flera olika branscher världen över. Företagets storlek gör att vi kan vara flexibla vilket ökar möjligheten att arbeta nära våra kunder med unika lösningar. Vi anpassar vårt arbetssätt, produkter och lösningar för att se till att våra kunder får exakt vad de behöver och efterfrågar.

ELE:s kompetens och fokus på långsiktighet innebär att vi gärna delar med oss av vår kunskap. Detta skapar långa kundrelationer och goda affärer både för oss och för våra kunder. Våra medarbetares långa erfarenhet och kompetens bidrar ofta till att utveckla kundernas egna produkter och lösningar. Detta innebär i sin tur högre effektivitet och bättre lönsamhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

ELE Skog AB

ELE Trävaru AB

ELE Forsa AB

ELE Fastigheter AB