Historia

ELE:s historia – då och nu

ELE står för Ewald Larsson Efterträdare och är ett familjeföretag med verksamhet inom skogs- och trävaruindustri. Företaget har sitt ursprung i den skogs- och sågverksrörelse som Ewald Larsson startade 1909.

År 1910 gick Ewald Larsson in som delägare i, Kilafors sågverk , som han 1920 helt övertog och drev fram till 1946. Sågen såldes då till Ljusne-Woxna AB, som fortsatte verksamheten med Ewald Larsson som VD till 1951, då driften upphörde. Ewald Larsson började då planera för uppförande av ett nytt modernt ramsågverk. 1956 avled Ewald Larsson men hans sågverksplaner förverkligades och rörelsen drevs av andra generationens arvingar fram till 1974, då sågverket såldes. 1981 påbörjades av tredje generationen uppförandet av en specialsåg för kortlängder, ELE Trävaru AB, som fortfarande drivs i Kilafors.

ELE köpte 2018 Aven Forsa AB i Forsa strax utanför Hudiksvall. Redan 1945 etablerade Forsaträ AB en cirkelsåg med klyv och kantverk i Tövsätter, Forsa. Verksamheten utvecklades och i början av 1960 talet började man tillverkade träemballage, till att börja med enkla fiskelådor men som snart utvecklades till specialbyggda pallar till närliggande Iggesunds Bruk. Iggesunds Bruk är än idag en av företagets allra viktigaste emballage kunder. Forsaträ AB köptes upp av AVEN AS i Norge 2006 och bytte namn till Aven Forsa AB.

I och med ägarbytet bytte företaget namn till ELE Forsa AB 2020.

I dag är ELE Forsa AB en flexibel pall- och emballagetillverkare av såväl standard som specialpallar och emballage. Kapacitet finns även för annan träförädling som till exempel väggelement för hus och komponenter till byggindustrin.

ELE koncernen har idag en komplett värdekedja från skog till vidareförädling av trä med grunden i Hälsingland. Skogsinnehavet, allt beläget i landskapet Hälsingland, uppgår idag till drygt 11 300 hektar, varav man bedriver aktivt skogsbruk på 9 300 hektar. Resterande areal, 2 000 hektar är impediment eller avsatt för naturvård. ELE koncernen består i dag av Ewald Larssons Eftr. (skogen), ELE Trävaru AB, ELE Fastigheter AB, ELE Skog AB och ELE Forsa AB.

Läs mer om vår verksamhet