Träemballage

Den perfekta lagringen vid transporter

Emballage är en avgörande komponent i transport- och logistikbranschen, träemballage har länge betraktats som en idealisk lösning för att lagra såväl som transportera olika produkter. Det finns flera anledningar till varför trälådor och träbaserat emballage är populära val för företag över hela världen. 

Träemballage utmärker sig för dess hållbarhet. Trä är en naturlig resurs som är förnybar såväl som biologiskt nedbrytbar. Tillväxten av skog i Sverige överstiger avverkningen, vilket innebär att användningen av svenska trävaror inte bara är miljövänlig utan också hållbar på lång sikt. Dessutom binder trädkoldioxid under sin livstid, vilket hjälper till att minska växthusgasutsläpp såväl som påverka positivt för att motverka klimatförändringarna. 

Kostnadseffektivitet är en annan fördel med träemballage. Trä är relativt billigare jämfört med andra material såsom plast eller metall. Dessutom kan träemballage återanvändas och återvinnas, vilket gör det till en ekonomiskt fördelaktig lösning på lång sikt. Träets hållbarhet och styrka gör att det kan användas om och om igen utan att förlora sina egenskaper. Detta minskar behovet av att ständigt köpa nytt emballage och minskar därmed kostnaderna för företag. 

Det är också enkla att anpassa träemballage efter specifika produktkrav. Trä kan lätt bearbetas såväl som formges till olika former och storlekar för att passa produkterna som ska transporteras. Det är möjligt att skapa specialdesignade lådor såväl som inredningar för att säkerställa att produkterna är ordentligt skyddade under transporten. Dessutom kan träemballage kombineras med andra material som papp eller plast för att optimera funktionen såväl som säkerheten hos emballaget. 

Den robusta naturen hos träemballage gör det också idealiskt för att skydda produkter från stötar, vibrationer samt fukt under transporten. Trälådor kan konstrueras med extra förstärkningar och dämpningsmaterial för att minimera risken för skador på produkterna. Dessutom har trä naturliga isolerings egenskaper, vilket hjälper till att skydda produkterna från temperaturförändringar såväl som klimatpåverkan. 

Överväger ni ett mer hållbart och skräddarsytt transportalternativ? Nedan ser ni produkt alternativ och vill ni komma i kontakt med oss kan ni begära en offert.

Begär offert

Lådor

Träemballage

Emballagelådor är i många fall det perfekta skyddet av produkter under frakt. Oftast utformas de specifikt efter en viss produkt för bästa möjliga skydd och kostnadseffektivitet.

Häck

Träemballage

Häckar är ett kostnadseffektivt sätt att transportera större gods.

Maskinlådor

Träemballage

Kundanpassade lådor för t.ex. transport av maskiner. Kan levereras som platta paket.

Speciallådor

Träemballage

Kundanpassade lådor för optimal användning

Inredning

Träemballage

Inredning är till för att stabilisera produkten vid lagring och transport.