Sågade trävaror

ELE Trävaru AB - Specialsågverk för kortlängder

Välkommen till ELE Sågverk, vi är ett specialsågverk för kortlängder som ligger placerad i Hälsingland, i hjärtat av ett av Sveriges bästa råvarudistrikt. Sågverket producerar ca 45 000 m3 sågade produkter per år i både furu och gran. Råvaran är sågkubb från närområdet vilket ger oss högkvalitativa produkter med fokus på klena dimensioner och korta längder.

Vi har under åren byggt upp en mycket god relation med både våra råvaruleverantörer och kunder vilket har skapat en stark kedja av produkter med fin och jämn produktkvalitet och hög leveranssäkerhet.

Våra produkter levereras på en global marknad till kunder som förädlar den vidare till exempelvis limfog, paneler och möbelvirke.

Begär offert

Stocknota Fura

Här finner du stocknota för våra standardimensioner i Fura

Stocknota Gran

Här finner du stocknota för våra standardimensioner i Gran

Kundanpassade produkter

Rätt råvara till rätt slutprodukt

Kvalitet

Sågade trävaror i korta längder med hög kvalitet

Miljöhänsyn

Vår målsättning är att eftersträva en så hög och varaktig avkastning som möjligt utan att inkräkta på den miljömässiga hänsyn som förväntas av dagens lagar och certifieringssystem.

Läs om våra certifikat