Om ELE koncernen

En träkoncern att växa med

ELE är en svensk familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad. Företaget har en djup förankring i Hälsingland, där ELE förvaltar egen skog, sågar tall och gran och tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä.

Vår verksamhet innefattar hela kedjan från stående skogsråvara till färdiga produkter inom flera verksamhetsområden och geografisk spridning. Vi förädlar och utvecklar både råvara och kund långsiktigt då våra specialanpassade produkter är utvecklade i nära samarbete med kunden.

Vi odlar nära relationer med våra kunder för att tillsammans utveckla både kundens affär och vår egen lönsamhet både hållbart och långsiktigt.

Läs mer om vår verksamhet

Historia

ELE står för Ewald Larsson Efterträdare och är ett familjeföretag med verksamhet inom skogs- och trävaruindustri

ELE verksamhet

ELE har en djup förankring i Hälsingland och bedriver verksamhet med ett långsiktigt och hållbart perspektiv

Hållbarhet

Vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet i såväl ägande som råvara och slutprodukter