Certifiering

Certifierade trävaror från uthålligt och hållbart skogsbruk

ELE Trävaru AB skall som köpare av skogsråvara och säljare av sågverksprodukter säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och certifieringar.

Sågverket erhöll den 14 maj 2002 spårbarhetscertifikat enligt PEFC, PEFC/05-32-26 och den 25 juni 2008 även FSC®-certifikat FSC-C004957. Det innebär att vi är tillåtna att leverera certifierade trävaror från råvara som kommer från skogar som är certifierade enligt PEFC respektive FSC®.

FSC PEFC

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete