Emballage

Maskinlådor

Maskinlåda är bara en benämning på ett specialanpassat större emballage. Hållfastheten sitter i bottenplattan som även utgör fäste för exempelvis plywoodväggar och tak.

Vi tillverkar lådor för över 50ton och kan bygga dessa på plats hos kund eller leverera som platta paket.

  • Större lådor kompletteras ofta med en stålkonstruktion i botten
  • Vi konstruerar för snabb ihop-montering
  • Vi har utrustning för att kunna fräsa ut mer komplicerade geometrier för optimalt stöd

Beställ här